Dal Macellaio

Dal Macellaio

$22.00

San marzano tomato, smoked ham, mild salami, Italian sausage & mozzarella cheese.

Out of stock